Bestuur

De naam ARCHITEXCA is samengesteld uit ARCHITectuur, EXCursies en Activiteiten.

Het bestuur van de stichting is als volgt samengesteld:

Voorzitter
Em. Prof. Ir. Cornelis. S. Kleinman

Secretaris
Jenny Josqui

Penningmeester
Vincent Ruijgers Vaillant