Bestuur

De naam ARCHITEXCA is samengesteld uit ARCHITectuur, EXCursies en Activiteiten.

Het bestuur van de stichting is als volgt samengesteld:

Cees Kleinman voorzitter
Jenny Josqui secretaris
Vincent Vaillant penningmeester

De commissie activiteiten en excursies bestaat uit:

Cees Kleinman voorzitter
Lourens Aalders vice voorzitter
Vacature secretaris

En de volgende leden:

Anna de Leeuw-Hartog
Diane Baeyens
Liesbeth Gadron
Peter Ghijsen
Hans Hiep
Noud de Vreeze